Lưu ý:

Trong quá trình nộp nếu gặp khó khăn xin vui lòng liên hệ email:

hoidonggiaosunhanuoc@gmai.com

Nếu dung lượng các file lớn hơn 10 MB xin vui lòng nộp  bằng cách upload vào hệ thống Dropbox chúng tôi như dưới đây:

© 2017-2018. Bản Quyền Hội Đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

http://www.hdcdgsnn.gov.vn