Tiêu chuẩn VCI

Bộ tiêu chuẩn của VCI về chất lượng của các Tạp chí khoa học có giá trị cho tham khảo và trích dẫn

Nộp Hồ sơ xét duyệt

Trang Nộp hồ sơ trực tuyến để xét duyệt Tạp chí theo Tiêu chuẩn của VCI

Theo dõi Hồ sơ

Theo dõi trình trạng đánh giá Hồ sơ

© 2017-2018. Bản Quyền Hội Đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

http://www.hdcdgsnn.gov.vn