Screen Shot 2018-09-03 at 9.50.40 PM.png
Screen Shot 2018-09-03 at 9.54.52 PM.png

VCI Link là gì?

VCI Link là công cụ cung cấp tóm tắt và liên kết (link) đến bài toàn văn (Fulltext) cho các bài báo trên các tạp chí đạt chuẩn tối thiểu VCI (Vietnam Citation Index).

 

VCI Link hoạt động như thế nào ?

VCI Link sẽ hoạt động dựa vào chế độ tự động feed của các tạp chí vào hệ thống sau khi tạp chí được thẩm định đạt chuẩn. Với một số tạp chí không thể tự động feed, VCI Link sẽ upload metadata của từng số của tạp chí.

 

Tại sao nên sử dụng VCI Link ?

VCI Link là thư viện cung cấp các đề mục, tóm tắt và liên kết các bài báo đạt chuẩn tối thiểu của VCI phục vụ cho tham khảo và học tập. VCI Link hoạt động như thư viện mở, miễn phí cung cấp các đề mục, tóm tắt của các công bố được công bố trong nước. VCI cung cấp công cụ xuất (export) để trích dẫn sử dụng các phần mềm quản lí tài liệu tham khảo Endnote, Procites, Ref Manager…

VCI là cơ sở dữ liệu chọn lọc các công bố khoa học của Việt Nam, có phản biện khoa học, đủ chất lượng cho tham khảo và trích dẫn

Journal Citation Index

Abstracts và Citations của các bài báo được công bố trong các Tạp chí có phản biện khoa học, đủ chất lượng để tham khảo và trích dẫn

Book Citation Index

Abstracts và Citations của các bài báo được công bố trong các Sách có phản biện khoa học, đủ chất lượng để tham khảo và trích dẫn

Conference Citation Index

Abstracts và Citations của các bài báo được công bố trong các Kỉ Yếu Hội Nghị có phản biện khoa học, đủ chất lượng để tham khảo và trích dẫn

VCI Journal Citation Index

Các nhà xuất bản các Tạp chí Khoa học có thể đăng kí để được xét chọn vào Journal Master List của VCI. Chỉ những Tạp chí nằm trong danh mục VCI Journal Master List sẽ được đánh giá VCI Impact Factor hàng năm.

Mục tiêu của VCI

Năm 2017, VCI có kế hoạch xét duyệt khoảng 300 tạp chí khoa học của Việt Nam theo tiêu chuẩn của VCI. Các Tạp chí sau khi được chọn sẽ được bố trí vào các chỉ mục khác nhau bao gồm: VCI Science Citation Index và VCI Social Science Citation Index. ​Các Tạp chí thuộc Danh mục Journal Master List sẽ được tính VCI Impact Factor. Điểm VCI-IF sẽ được tính hàng năm cho các Tạp chí thuộc VCI Journal Master List. Phấn đấu đến năm 2020, VCI sẽ có khoảng 300 Tạp chí đạt chuẩn VCI trong danh mục Journal Master List.

 

Năm 2018, VCI có kế hoạch xét duyệt khoảng 500 sách khoa học của Việt Nam theo tiêu chuẩn của VCI. Đến năm 2020, VCI sẽ đánh giá chọn khoảng 2000 sách theo tiêu chuẩn VCI nhằm phục vụ cho học tập, tham khảo. Và từ năm 2020-2025, mỗi năm VCI sẽ chọn khoảng 300 sách bổ sung vào danh mục  VCI Book Citation Index.

 

Năm 2018, VCI có kế hoạch xét duyện khoảng 100 Kỉ yếu Hội nghị Khoa học. Đến năm 2020, VCI sẽ chọn khoảng 500 kỉ yếu theo tiêu chuẩn VCI. Từ năm 2020-2025, mỗi năm VCI sẽ xét chọn 100 Kỉ yếu vào danh mục VCI Conference Proceeding Citation Index.

Journal Citation Index

Book Citation Index

Proceeding Citation Index

Thông báo & Tin tức